Mkb-accountant Marco Moling uit Heel: ‘Als er niet snel iets gebeurt, vallen de bedrijven straks als dominostenen na elkaar om’

Mkb-accountant Marco Moling bij zijn woning in Heel. Afbeelding: Peter Schols

Dagelijks kijkt Marco Moling als accountant ‘onder de motorkap’ bij mkb-bedrijven. De landelijk voorzitter van de branchevereniging van mkb-accountants ziet hoe de coronalockdown bedrijven financieel van binnenuit opeet. „Als er niet snel iets gebeurt, vallen de bedrijven straks als dominostenen na elkaar om.”

Marco Moling (48) hoeft maar uit het raam van zijn kantoor aan de Rijksweg in Reuver te kijken om de impact te zien van de coronalockdown. Waar het tot maart vorig jaar immer gezellig druk was in het dorpshart, zijn het nu bordjes met ‘gesloten’ en donkere winkelruiten die het straatbeeld domineren. Het raakt de accountant. „Je ziet bedrijven die tot de coronacrisis goed draaiden in de problemen komen. Ondernemers die twintig jaar lang keihard hebben geknokt om een zaak op te bouwen, zien nu al hun reserves wegsmelten. Daar maak ik me zorgen om. Maatschappelijk komt er straks een punt waarop er een heel grote groep niets meer te verliezen heeft. En wie weet wat er dan allemaal gebeurt.”

Lees hier het hele artikel uit De Limburger.

Accountantsbazen: houd je rug recht bij ‘sjoemelverzoeken’

Accountants in het mkb-segment merken dat ondernemers wanhopiger worden nu de crisis voortduurt. De druk op hen groeit om mee te werken aan verzoeken om te sjoemelen met aanvragen voor coronasubsidie. Daarbij gaat het onder meer om ‘verschuiven van omzet’ en uitstellen van betalingen om zo optimaal te kunnen profiteren van staatssteun.
Maar voormannen van accountantsorganisaties roepen hun achterban op ‘de rug recht te houden’.

Lees hier het hele bericht van het Financieeledagblad.

NOW-Assurance of NO-Assurance?

Om bedrijven in tijden van corona te ondersteunen heeft de overheid een loonsubsidiemaatregel – de NOW-regeling – ingesteld. Als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, waaronder omzetderving, is het mogelijk dat ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van de staat. Om vast te stellen of ondernemers al dan niet terecht een juist bedrag aan tegemoetkoming hebben ontvangen wordt achteraf gecontroleerd. Hierbij is helaas een kleine rol voor accountants weggelegd.

Van de eerste 113.000 aanvragen voor loonsteun zou op basis van cijfers slechts in 10% van de gevallen een accountantsverklaring verplicht zijn. Dit is de groep die een definitieve subsidie ontvangt van hoger dan € 125.000. Deze groep heeft dik 60% van de totale subsidie ontvangen, maar de grootste groep, zo’n 100.000 ondernemers zit daar dus onder. Van deze grootste groep dient bij een vaststellingsbedrag van boven de € 25.000 een verklaring van een derde te worden overlegd. Is de subsidie zelfs lager geweest dan deze € 25.000 is helemaal geen verantwoording meer vereist. Tot zover.

Accountantsverklaring biedt extra zekerheid

De 10% groep heeft dus een accountantsverklaring nodig. Over de wijze hoe dat toetsbare normenkader er uit komt te zien vinden er gesprekken plaats tussen de NBA en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het schijnt nog steeds niet duidelijk te zijn wat gecontroleerd moet worden. De inhoud en richtlijnen voor accountantsonderzoeken dienen nog te moeten worden vastgesteld. Voldoet de huidige set aan standaarden (COS) dan niet om deze zekerheidsverschaffing sneller te faciliteren? Is het met alle respect niet gewoon een subsidie-onderzoek waar een eenvoudig werkprogramma kan volstaan? Er worden nu zelfs thema’s als politieke opvattingen aangehaald om claims in de toekomst uit te sluiten. Daarmee geeft de accountantssector richting het maatschappelijk verkeer het signaal af van een indekkende dienstverlener en niet als een vertrouwenspersoon waar de burger op kan bouwen en vertrouwen in deze tijden.

Gemiste kans

De 90% groep kan grotendeels volstaan met een derdenverklaring. Ook administratiekantoren, financieel dienstverleners en adviseurs van brancheorganisaties mogen dus zo’n verklaring afgeven. Schijnbaar speelt in de controle achteraf geen deskundigheid en regelgeving mee waar dienstverleners aan zouden moeten voldoen. De overheid had er goed aan gedaan om richting het maatschappelijk verkeer volledige verantwoording af te leggen over deze miljardensteun. De controle, vooral bij het gros van het kleinbedrijf, zou aan een onafhankelijke financieel deskundige mét beroepsregels moeten worden overgelaten om onrechtmatigheden uit te sluiten. Daar heeft de politiek destijds bij Wet ook iemand voor aangewezen. Dit had de insteek moeten zijn bij SZW, waarbij de beroepsorganisatie  NBA had kunnen faciliteren. Een gemiste kans.

Een assurance-op maat product gefaciliteerd door de beroepsorganisatie voor de vele MKB-accountants was een uitgelezen kans geweest om een onderscheidend maatwerkproduct aan te bieden richting de overheid en het MKB.

Marco Moling AA/RA is voorzitter van de Novaa en eigenaar van Accountax Accountants & Bedrijfsadviseurs.

Opinie: Kennelijk zijn bij accountant.nl de luiken naar beneden gedaan

De website accountant.nl biedt een prachtig platform voor opinie en dialoog binnen de accountancysector. De redactie zegt journalistiek en onafhankelijk te willen opereren, al blijft het natuurlijk wel een website van de NBA. Ook wij leveren regelmatig en graag een bijdrage aan het debat op deze site. We schuwen daarbij een kritische toon niet, ook als het gaat om de beroepsorganisatie. Inmiddels lijkt er een nieuwe wind bij de NBA te waaien. Kort na elkaar werden twee van onze bijdragen geweigerd, tot onze stomme verbazing.

Lees meer

Column: Kluitjes in het riet – de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep

Het rommelt binnen het samenwerkingsverbond van VNO-NCW en MKB Nederland. Voor de belangen van de grote multinationals moet het midden- en kleinbedrijf zelfs de rekening betalen. Twee voormannen van MKB Nederland zijn al met slaande deuren vertrokken. Nu wordt koortsachtig gezocht naar maatregelen om de bosbrand te blussen.

Lees meer