Sparren voor éénpitters en kleine accountantskantoren in Zuid-Holland: u bent uitgenodigd!

De Novak en Novaa steunen het initiatief van de NBA en organiseren gezamenlijk een bijeenkomst voor de éénpitters en kleine accountantskantoren. 

Op 22 mei 2024 is er een bijeenkomst speciaal voor de éénpitters en accountants werkzaam bij kleine kantoren in Zuid-Holland. Dit in navolging van inspirerende en nuttige sessies in de regio’s Oost en Centrum in het afgelopen jaar.

Tijdens de bijeenkomst sparren deelnemers met elkaar over de uitdagingen waar zij in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Bij welke zaken kan een collega-accountant en/of de NBA helpen? Kennis en ervaringen delen staat centraal.

Bent u éénpitter of werkt u als accountant op een klein accountantskantoor (met maximaal 5 werknemers) en wilt u graag met collega’s sparren over zaken waar u in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt?  Meld u dan nu aan voor de bijeenkomst op 22 mei speciaal voor de éénpitters en accountants werkzaam bij kleine kantoren in Zuid-Holland.

Klik hier om u aan te melden

De eerste bijeenkomst zal georganiseerd worden op locatie van de Beroepsvereniging Novaa in Den Haag. 

Aan het einde van deze bijeenkomst maken we afspraken wanneer we in 2024 wederom bij elkaar komen.

Programma:
15.00 – 15.30 Ontvangst
15.30 – 16.30 Kennismaken en eerste deel van de bijeenkomst
16.30 – 16.45 Korte pauze
16.45 – 17.30 Tweede deel van de bijeenkomst
17.30 – 18.30 Borrel

Locatie:
Het Ondernemershuis, Tournooiveld 4 te Den Haag

Deelname is gratis.

Uitnodiging ALV vereniging Novaa 6 juni 2024

NBA, Novaa en SRA publiceren hét naslagwerk MKB-accountancy


Begin dit jaar startten de NBA-Commissie MKB, de Novaa en de SRA een overleg om gezamenlijk specifiek beleid te ontwikkelen voor met name de kleinere mkb-accountantspraktijken.

Visie
Beleid start met visie. Op dinsdag 9 mei en dinsdag 20 juni organiseerden wij rondetafels die zoveel waardevolle input opleverden dat besloten is deze informatie te bundelen in een naslagwerk voor iedereen.

Prikkelen
Vijfennegentig pagina’s over ondernemerschap, regeldruk, beroepsprofiel, opleiding en stage, in- en uitstroom uit het beroep en stakeholders bij de mkb-accountancy. Het naslagwerk staat bol van de prikkelende stellingen, bijvoorbeeld over de terugkeer van het middenstandsdiploma – al is het maar voor accountants –, werkdruk en het onderscheidend vermogen van de mkb-accountant.

Daarnaast vind je er juist breed gedragen stellingen, zoals over de waarde van de persoonlijke relaties van de mkb-accountant met zijn of haar omgeving, over het terugdringen van de opstapelende regeldruk of over de certificeringsbevoegdheid van de startbekwame mkb-accountant.

Waarde van de mkb-accountant
Eye opener was onder andere de beperkte kennis bij stakeholders van de diverse accountantsproducten. En vaak blijkt de naam van de accountant of het kantoor voor stakeholders meer waard dan de tekst van de verklaring. Drie citaten van de voorzitters zijn uitgelicht:

Gerdien Vlot: “Je moet studenten perspectief bieden, niet “groenplukken”.

Marco Moling: “Je moet ook goed kijken naar de werkomgeving van de student”.

Diana Clement: “We hebben het hier over het mooiste beroep van de wereld”.

En dan was er natuurlijk nog de diamant van Verdiesen. Wie kent hem niet?

Brede input
De drie organisaties willen met het uitbrengen van dit naslagwerk alle deelnemers en betrokkenen bij de ronde tafels hartelijk bedanken. Naast de tafelgasten uit het beroep, onderwijs en stakeholders, was er brede belangstelling met vertegenwoordiging van onder meer de Expertgroep  Herijking beroepsprofiel en opleidingen accountancy (Margreeth Kloppenburg), het NBA-bestuur (Kris Douma), ONL (Hans Biesheuvel), serviceorganisaties, Young Profs, onderwijs, banken en andere stakeholders. De input zal uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke position paper voor de besturen van NBA, Novaa en SRA.

Lees hier het naslagwerk.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met:

Drs. Marco Moling AA RA RB (voorzitter), e-mail: marco@accountax.nl

Guus Ham (directeur), e-mail: g.ham@novaa.nu

Presentaties Dag van de mkb-accountant 2023

Heeft u de Dag van de mkb-accountant dit jaar gemist of wilt u de presentaties nog een keer rustig terugkijken?

Presentatie Max van der Doelen (Hyarchis)

Presentatie Ferdy van Beest

Presentatie Peter Potter (Informer)

Presentatie Sylvester Schenk

Presentatie Theo Gommer

Presentatie Wilco Kraaij (Exact)

Presentatie Leen Zevenbergen –> Zie onderstaande instructie:

Downloaden presentatie
Alle gasten kunnen de komende vier weken via deze link een kopie van de presentatie van Leen downloaden. Nadien is dit niet meer mogelijk en worden de deelnemers de website naar de opdrachtgever verwezen. Je kunt de link en het daarbij behorende wachtwoord opnemen in een (dank) e-mail aan de deelnemers en/of ergens op jullie website plaatsen. Het bijbehorende wachtwoord is NOVAA080623.

De deelnemers moeten eerst een aantal velden invullen en de presentatie selecteren die ze willen downloaden. Daarna start de download (bijna) automatisch (afhankelijk van de browser die ze gebruiken).

de Dag van de mkb-accountant 2023

Opiniestuk Marco Moling: Mkb-accountant: Waarheen, waarvoor?

De mkb-accountant (accountant-adviseur, AA) is de vertrouwensadviseur voor het mkb die zich bezighoudt met samenstel-, advies- en assurance-opdrachten, inclusief de vrijwillige controle van de jaarrekening. Een prachtig beroep, maar achter het ogenschijnlijk fijne zonnetje pakken zich donkere wolken samen. Het verdient nu tijd en aandacht om de toekomst van ons beroep veilig te stellen.

Marco Moling

Reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw constateerde de overheid dat de problemen in het mkb van een andere aard waren dan bij het grootbedrijf.  Minder scholing, gebrekkige financiële administratie en aanbod van liquiditeit waren daarin belangrijke aandachtspunten. Dit leidde onder andere tot de oprichting van de Nederlandse Middenstandsbank (NMB) en het Economisch Instituut Midden-en Kleinbedrijf (EIM). Verdere regulering vond plaats in 1937 met de Vestigingswet Kleinbedrijf. Door de Tweede Wereldoorlog verslapte de aandacht weer, maar door de wederopbouw en industrialisatie na de oorlog werd ook de vraag naar accountants in het mkb door de overheid erkend, via de Wet op de accountants-administratieconsulent (WAA) in 1972. De oorspronkelijke AA zou vooral diensten verlenen op het gebied van administratie en advies.

Daarnaast werd de Wet op de registeraccountants aangenomen en daarmee werd de tweedeling vanuit verschillende behoeften vanuit de maatschappij (grootbedrijf versus mkb) verder gereguleerd; voor wettelijke controles moest je destijds naar een RA.

Lees meer.

Sprekers Dag van de mkb-accountant 2022

Dagvoorzitter Dag van de mkb-accountant 2022
Marjanne Wassink werkt al meer dan 30 jaar als dagvoorzitter, mediatrainer en radio- en tv-journalist voor talloze media, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is ze onder meer woordvoerder crisiscommunicatie bij Chemelot in Sittard-Geleen. In Limburg is ze een bekend gezicht als presentator van veel radio- en tv-programma’s. Voorafgaand was ze buitenland correspondent in Spanje voor De Telegraaf en werkte ze voor tal van programma’s waaronder Met het Oog op Morgen en VARA’s Achter het Nieuws.

Spreker Martin van den Kerkhof RA (38)

is zowel scheidsrechter in het Betaald Voetbal als partner bij GT Bunck Accountants Belastingadviseurs, een mkb-kantoor met 30 medewerkers. In zijn presentatie gaat Martin in op de vele raakvlakken tussen de arbitrage en de accountancy: integriteit, onafhankelijkheid, samenwerking en leiderschap, een rechte rug etc. Dit wordt ondersteund met treffende beelden uit wedstrijden die hij geleid heeft.

Dag van de mkb-accountant 2022

Op donderdag 9 juni 2022 organiseert de beroepsvereniging Novaa voor de vierde keer de Dag van de mkb-accountant in Hotel Theater Figi (Zeist). We kijken er erg naar uit om u weer fysiek te mogen ontvangen.

Op deze dag ontmoeten mkb-accountants en topsprekers elkaar tijdens een programma dat gevuld is met actuele thema’s.

Wij starten de Dag met onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waar wij u ook graag verwelkomen.

PROGRAMMA

OCHTENDPROGRAMMA:

9.45 – 10:30 uur inloop en registratie
10:30 – 12:00 uur ALV onder leiding van de voorzitter van de vereniging Novaa Marco Moling
12:00 – 13:00 uur lunch en inloop deelnemers middagsessie

13:00 uur start middagprogramma onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Wassink

13.00 – 13.10 uur welkomstwoord door de voorzitter Marco Moling

MIDDAGPROGRAMMA:


13:10 – 13:30 uur Eye Security CEO Job Kuijpers
over toenemende dreiging van ransomware/cybercriminaliteit en hoe men hier in het mkb met een paar simpele tips weerbaarder tegen kunnen worden.

13:30 – 14:05 uur Arnout van Kempen, zelfstandig compliance professional, docent en lid van de signaleringsraad en het platform niet-oob kantoren van de NBA. Accountants hebben een grote maatschappelijke rol die veel verder gaat dan het technische werk dat zij doen. De accountant werd vroeger aangeduid als “vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer”. Staat die rol onder druk, of is het juist belangrijker geworden? Arnout behandelt vragen over de rol van de accountant aan de hand van het verhaal van Spider-Man. Welke superkracht heeft de accountant?

14:05 – 14:45 uur Carel Verdiesen AA, zelfstandig gevestigd Accountant, trainer en plaatsvervangend lid van de Accountantskamer
Carel is een bekende in de branche en zal zijn ervaringen uit de Accountantskamer
delen.

14:45 – 14:55 uur Dario Castiglione (VISMA Software)
Over de online kantooromgeving van Visma eAccounting Accountancy.

14.55 – 15.40 uur Pauze

15:40 – 16:20 uur Sylvester Schenk RB, Directeur fiscale zaken Register Belastingadviseurs
Sylvester zal een fiscale interactieve kennisquiz verzorgen.

16:20 – 16:45 uur Martin van Vliet (Exact)
Uitdagingen voor de moderne accountant

16:45 – 17:30 uur Martin van den Kerkhof – scheidsrechter en accountant op het hoogste niveau
Martin van den Kerkhof RA (38) is zowel scheidsrechter in het Betaald Voetbal als partner bij GT Bunck Accountants Belastingadviseurs, een mkb-kantoor met 30 medewerkers. In zijn presentatie gaat Martin in op de vele raakvlakken tussen de arbitrage en de accountancy: integriteit, onafhankelijkheid, samenwerking en leiderschap, een rechte rug etc. Dit wordt ondersteund met treffende beelden uit wedstrijden die hij geleid heeft.

17:30 – 17:35 uur afsluiting door de voorzitter

17:35 – 18:15 uur borrel

U kunt zich hier aanmelden.

De Dag van de mkb-accountants partners 2022

Uitnodiging cursus: Vertrouwensadviseur in 2022

De beroepsvereniging Novaa nodigt haar leden uit om gratis* deel te nemen aan de online cursus: Vertrouwensadviseur in 2022.  Een goede aanvulling voor in uw persoonlijke PE-portfolio!

U kunt zich opgeven voor de volgende dataum

donderdag 20 januari 2022
15:00 – 17:00 uur

Dag van de mkb-accountant
We keken er ontzettend naar uit om onze leden en mkb-accountants in Nederland in het zonnetje te zetten en samen een positieve start voor 2022 te maken tijdens de Dag van de mkb-accountant. Echter is gebleken dat het door de onzekere situatie waarin wij ons momenteel begeven nog te vroeg is om een event zoals wij voor ogen hadden plaats te laten vinden. De beroepsvereniging Novaa heeft daarom moeten besluiten dat er in 2021 geen Dag van de mkb-accountant plaatsvindt.

U kunt hier alvast een voorinschrijving doen voor de Dag van de mkb-accountant op donderdag 9 juni 2022. Wij hopen leden, maar eigenlijk alle mkb-accountants van Nederland fysiek te mogen ontvangen op de Dag van de mkb-accountant in 2022! Leden die zich al hebben aangemeld zullen voor hun deelname in 2022 tegen een gereduceerd tarief (50% korting) kunnen deelnemen. 

Vertrouwensadviseur in 2022.
Wij zitten niet stil en nemen u graag mee in een onmisbare online cursus!

Wij bieden u als trouw lid nog dit jaar de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan deze online cursus. Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van veranderende marktomstandigheden en de wijze hoe u hier strategisch op kunt inspelen.  

Doelgroep
Cursus voor mkb-accountants die op zoek zijn naar praktische tips, richtlijnen en handreikingen om een hoger rendement te realiseren als vertrouwensadviseur bij veranderende marktomstandigheden.

Onderwerpen:

  • Marktomstandigheden in het mkb
  • Behoeften van mkb-ondernemers
  • Succesfactoren mkb-ondernemer
  • Succesfactoren mkb-accountant.
  • Bouwstenen voor uw onderscheidend vermogen

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de huidige trends en ontwikkelingen en de veranderende klantbehoeften in het mkb. Hoe u hier professioneel en vakkundig mee om kunt gaan. Deze cursus stelt u in staat om als vertrouwensadviseur uw rendement te vergroten.

Normaal € 295,- nu voor leden gratis.(*bent u geen lid van de beroepsvereniging Novaa, maar wel van de stichting Novak dan kunt u deelnemen tegen een gereduceerd tarief van € 150,-)

Bent u nog geen persoonlijk-lid van de Novaa, maar wilt u dit wel worden? Dat kan hier.

Klik hier om u aan te melden voor de gratis cursus: Vertrouwensadviseur in 2022.

Opiniestuk Marco Moling: Mkb-accountant. Hoe verder?

Mkb-accountants zijn van oudsher dé vertrouwensadviseurs van de mkb-ondernemer. In de afgelopen tijd hebben vele mkb-ondernemers ervaren hoe belangrijk het kan zijn om een goede accountant te hebben die aandacht heeft voor hun onderneming. Een mkb-accountant die ondersteunt bij de financiële bedrijfsvoering en adviseert over bijvoorbeeld corona gerelateerde maatregelen.

De wetgever vond het destijds zelfs van belang om het beroep wettelijk te beschermen. Leuk, maar in de praktijk zien we dat allerlei andere groepen “deskundigen” in het mkb vanuit overheidswege verklaringen richting derden, zoals de derdenverklaring en rapportages aan banken mogen afgeven. Feitelijk wordt de mkb-accountant op papier beschermd met extra regelgeving. Dit leidt echter niet tot bescherming maar wel tot een oneigenlijke concurrentie.

Deze onwenselijke situatie was één van de redenen om in 2014 de vereniging Novak op te richten (sinds 2020 Novaa, de beroepsvereniging voor mkb-accountants). Wij maken ons sindsdien hard voor de belangen van de mkb-accountant richting politiek en andere stakeholders.

Lees hier het hele opiniestuk.