TROTS

Zoals sporters trots kunnen zijn om te mogen deelnemen aan de Olympische spelen namens hun land, kunnen ook professionals, zoals in dit geval mkb-accountants, trots zijn op hun vak en de rol die ze spelen richting hun klanten en de maatschappij in bredere zin. Trots kan een belangrijke motivator, inspirator en aanjager zijn van het vertrouwen, de waardering, de betrokkenheid en uiteindelijk ook de prestaties van zowel sporters als professionals. Trots is als brandstof voor de bezieling van mensen, in dit geval dus professionals: mkb-accountants.

MODEL

Modelmatig is trots, Pride in het Engels, binnen de context van de P van Public (maatschappelijk verkeer/debat/opinie), zowel een gevolg als ook een oorzaak van:

 • Purpose (een tot de verbeelding sprekende bedoeling),
 • Personality (persoonlijkheid, identiteit, karakter) en
 • Principles (intenties, uitgangspunten, principes, kenmerken),
 • Performance (competenties, prestaties, resultaten).

Uiteindelijk kunnen we dus stellen dat: ‘Pride drives Performance’. Hoe trotser de mkb-accountants zijn op zichzelf en het vak dat ze uitoefenen, hoe beter ze zullen presteren.

PUBLIC

Allereerst draait het er dus om de publieke opinie goed te kennen en daaropin te spelen. Er is heimwee naar de accountant als sparringpartner. De accountant lijkt, gevangen door een doorgeschoten hervormingsproces, een ‘angsthaas te zijn geworden’. Die de regels centraal stelt in plaats van de klant. Juist de mkb-accountant kan meer dan ooit vol overtuiging aan de kant van de klant kan gaan staan: het MKB, dat de motor van onze economie is! Maar liefst 70% van de werknemers in de private sector werkt in het MKB en 99% van het totaalaantal bedrijven in Nederland behoort ertoe. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor ruim 60% van het Bruto Binnenlands Product.

PURPOSE

Mkb-accountants vervullen een cruciale rol, zijn dus zeer betekenisvol, in dit MKB gedreven economisch verkeer. Zij treden op als betrouwbare dienstverleners en krachtige partners die concreet bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het MKB in Nederland. Naast de traditionele accountantsactiviteiten geven mkb-accountants ook strategische lange termijn adviezen. Klanten doen daarbij een beroep op hun verstand van ondernemerschap, hun diepgaande kennis van branches en zien hen als sparringpartner voor alles wat met hun bedrijf te maken heeft.

De mkb-accountant is de Accountant Adviseur en daarmee de vertrouwensadviseur voor het MKB met meerwaarde ten opzichte van de administratiekantoren. De mkb-accountant staat empathisch en slagvaardig aan de kant van de klant: gaat hand in hand met Ondernemend Nederland! Of zoals het samen met ONL ontwikkelde MKB Toekomstplan 2030 stelt: ‘Samen Nederland Ondernemender’ is het betekenisvolle doel!

PERSONALITY

De persoonlijkheid die de mkb-accountant hierbij als professional kenmerkt is te karakteriseren als:

 • ACTIEF (energiek, creatief,uitdagend)
 • AUTHENTIEK (echt, uniek, empathisch, volwassen)
 • EIGENTIJDS (geavanceerd, van deze tijd, inbeweging)

Mkb-accountants beseffen dat het niet alleen om de financiën draait, maar juist ook om de integrale verbinding hiervan met de onderneming en zeker ook de ondernemer als mens en zijn motieven, wensen, verlangens en dromen maar ook zijn angsten, vragen, twijfels en onzekerheden.

PRINCIPLES

Als het gaat om de vraag wat klanten en in bredere zin de maatschappij mag verwachten van een mkb- accountant, zijn er door de Novaa in dit verband de ‘A-­B-­C-­drivers’ als principes voor het functioneren van de professionals ontwikkeld. mkb-accountants zijn:

Ambitieus (eerzuchtig, ijverig om een betere positie te krijgen richting de MKB-­ondernemer), omdat zij:

 • zich via maatwerkproducten onderscheiden van andere aanbieders, zoals administratiekantoren;
 • na afloop van een training/cursus in staat zijn voldoende onderscheidend in gedrag op te treden richting de MKB-­ondernemer;
 • meedenken en input verschaffen via inspraakorganen (ALV/werkgroepen) als basis voor een betere positionering richting stakeholders.

Betrokken (aandacht voor gevoelens en gedachten van MKB-­ondernemers), omdat zij:

 • geleerde vaardigheden en kennis via training/sessies inzetten richting de MKB-­ondernemer;
 • gedachtes en gevoelens (h)erkennen van MKB-­ondernemers en professionele begeleiding geven via kennis van communicatie en adviesvaardigheden;
 • juiste vaardigheden (h)erkennen en toepassen van acquisitie tot het graf.

Competent (mkb-accountants zijn bekwaam, kundig, vaardig en capabel), omdat zij:

 • geleerde kennis en vaardigheid inzetten en afstemmen op de MKB-­ondernemer.

PERFORMANCE

Meer specifiek, zo blijkt zowel uit onderzoek als navraag bij klanten en diverse stakeholders, komen de prestaties van de moderne mkb-accountant nu en naar de toekomst toe tot stand door 7 kernkwaliteiten:

 • Technische, vakinhoudelijke en ethische competenties.
 • Intelligentie, de bekwaamheid om kennis te vergaren en problemen op te lossen.
 • Creativiteit, origineel denken en nieuwe ideeëngenereren.
 • Ervaring, inzicht en overzicht op het vlak van digitale technologie en mogelijkheden.
 • Emotionele intelligentie, emoties en gevoelens kunnen (h)erkennen, empathisch vermogen.
 • Visie, lange termijn denken en op trends kunnen anticiperen.
 • Ervaring in het begrijpen van klanten wensen en- ­verwachtingen en daarop adequaat kunnen inspelen en waarde creëren.

De mkb-accountant is een gepassioneerde adviseur en partner in business voor het MKB en staat binnen de context van het maatschappelijke speelveld strijdbaar en slagvaardig aan de kant van de klant, de MKB-ondernemer. De mkb-accountant is net als Intell ooit claimde ‘inside’ het succes van de MKB-­ondernemer. T.o.v. een administratiekantoor is een mkb-accountant, krachtiger en meer werkzaam: de mkb-­accountant in zijn rol als Accountant Adviseur, als Trusted Advisor voegt advieswaarde toe voor de ondernemer als ook assurancewaarde voor het maatschappelijk verkeer. In de wereld van de financiële dienstverlening is de accountant het enige beroep dat een wettelijke grondslag kent en ook nog beschermd wordt!

Als het tenslotte gaat om de waarden die de mkb-accountant richting haar klanten wil vertegenwoordigen en (mede) waarmaken, zijn:

 • SUCCES
 • VOORUITGANG

De mkb-accountant ’empowered’ zijn klanten, MKB-­ondernemers om op zowel persoonlijk als professioneel succesvol te zijn en dit succes continu te ontwikkelen, vooruitgang te boeken.

Novaa 2019