Novaa

Novaa, aangenaam.

Onze volledige naam luidt Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs, de AA’s.

Wij zijn de beroepsorganisatie voor mkb-accountants in Nederland, we steunen alle aangesloten mkb-accountants, ook die de titel RA voeren, en dragen bij aan de groei en bloei van hun kennis en kwaliteiten.

Een eigen beroepsorganisatie voor mkb-accountants. Waarom? Niet alleen om de leemte te vullen die de NBA achter laat maar vooral omdat ons werk uniek is en ons werkterrein helemaal. We vervullen een onmisbare maatschappelijke rol bij het financieel begeleiden en adviseren van het mkb. Daarbij past een eigen beroepsorganisatie.

Laten we beginnen met de cijfers – we zijn tenslotte accountants. 

Het mkb is de (banen)motor van onze economie, die eerder op honderdduizenden kleinere kurken drijft dan op enkele grote. Ruim 70% van de werknemers in de private sector werkt in het mkb en de sector is verantwoordelijk voor ruim 60 % van ons bruto binnenlands product.

Belangrijk is ook: mkb-accountants zijn eerder adviseurs dan boekhouders en controleurs. Ze overleggen niet met de CFO’s van de grootste ondernemingen, ze staan aannemers terzijde, advocaten, garagehouders, hoveniers. Voor hen zijn ze de financiële steun en toeverlaat, de vertrouwenspersoon, de gids door een soms lastig begaanbaar ondernemersland.

Ook accountants kunnen niet alles in cijfers uitdrukken, maar we beseffen terdege dat de verantwoordelijkheid van een Accountant-Adviseur groot is. Hij moet er altijd zijn met al zijn financiële, fiscale én mensenkennis, bij voor- en tegenspoed.

De rechterhand van ondernemend Nederland

Hoe zien we als Novaa onze kerntaken? Voor alles: de versterking van een beroepsgroep die voor ondernemers, als rechterhand, van vitaal belang is.

1.      Regelgeving

We zijn actief betrokken bij de geldende en nieuwe regelgeving voor mkb-accountants.

2.      Onderwijs en ontwikkeling

We oefenen invloed uit op het huidige opleidingsmodel voor mkb-accountants. Het streven is een volwaardige AA-opleiding, waarvan assurance onderdeel blijft uitmaken. Daarnaast willen we ons inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leden. Permanente educatie met een hoog mkb-gehalte, praktisch, op maat en van onberispelijk niveau.

3.      Ondernemerschap

We denken mee over en dragen bij aan het accountantskantoor van de toekomst, waarbij efficiency en innovatie voorop staan. Daarbij is het van belang om onderlinge contacten tussen AA’s te bevorderen alsmede platforms te organiseren die bijdragen aan ondernemerschap en kennisoverdracht richting onze leden.

4.      Imago en positionering

We geven een positieve impuls aan de positionering en het imago van AA’s. Onze leden vormen de rechterhand van ondernemend Nederland, ze staan dichtbij hun cliënten en vervullen een grotere rol dan administratiekantoren. Dat mag in de krant.

De Novaa staat achter mkb-accountants zoals zij achter hun klanten staan.

Trots op de accountant

Een ander en groter doel dat we nastreven is: we willen de trots terugbrengen in ons vak.

Mkb-accountants zijn steunpilaren, vakmensen met autoriteit en gezag, waar iedereen op moet kunnen vertrouwen en die advieswaarde toevoegen voor de ondernemer en assurance‐waarde voor het maatschappelijk verkeer.

‘Ik wil later accountant worden en ondernemers op cruciale momenten helpen.’

Wat ons betreft denken zoveel mogelijk talentvolle scholieren en studenten dat.

Bij de Novaa kennen wij heel veel accountants persoonlijk en we weten hoe groot de waardering is van hun klanten.

Trots zijn op je mkb-accountant en als AA-professional, daar werken we graag aan mee!