Opiniestuk Marco Moling: Mkb-accountant: Waarheen, waarvoor?

De mkb-accountant (accountant-adviseur, AA) is de vertrouwensadviseur voor het mkb die zich bezighoudt met samenstel-, advies- en assurance-opdrachten, inclusief de vrijwillige controle van de jaarrekening. Een prachtig beroep, maar achter het ogenschijnlijk fijne zonnetje pakken zich donkere wolken samen. Het verdient nu tijd en aandacht om de toekomst van ons beroep veilig te stellen.

Marco Moling

Reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw constateerde de overheid dat de problemen in het mkb van een andere aard waren dan bij het grootbedrijf.  Minder scholing, gebrekkige financiële administratie en aanbod van liquiditeit waren daarin belangrijke aandachtspunten. Dit leidde onder andere tot de oprichting van de Nederlandse Middenstandsbank (NMB) en het Economisch Instituut Midden-en Kleinbedrijf (EIM). Verdere regulering vond plaats in 1937 met de Vestigingswet Kleinbedrijf. Door de Tweede Wereldoorlog verslapte de aandacht weer, maar door de wederopbouw en industrialisatie na de oorlog werd ook de vraag naar accountants in het mkb door de overheid erkend, via de Wet op de accountants-administratieconsulent (WAA) in 1972. De oorspronkelijke AA zou vooral diensten verlenen op het gebied van administratie en advies.

Daarnaast werd de Wet op de registeraccountants aangenomen en daarmee werd de tweedeling vanuit verschillende behoeften vanuit de maatschappij (grootbedrijf versus mkb) verder gereguleerd; voor wettelijke controles moest je destijds naar een RA.

Lees meer.

Sprekers Dag van de mkb-accountant 2022

Dagvoorzitter Dag van de mkb-accountant 2022
Marjanne Wassink werkt al meer dan 30 jaar als dagvoorzitter, mediatrainer en radio- en tv-journalist voor talloze media, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is ze onder meer woordvoerder crisiscommunicatie bij Chemelot in Sittard-Geleen. In Limburg is ze een bekend gezicht als presentator van veel radio- en tv-programma’s. Voorafgaand was ze buitenland correspondent in Spanje voor De Telegraaf en werkte ze voor tal van programma’s waaronder Met het Oog op Morgen en VARA’s Achter het Nieuws.

Spreker Martin van den Kerkhof RA (38)

is zowel scheidsrechter in het Betaald Voetbal als partner bij GT Bunck Accountants Belastingadviseurs, een mkb-kantoor met 30 medewerkers. In zijn presentatie gaat Martin in op de vele raakvlakken tussen de arbitrage en de accountancy: integriteit, onafhankelijkheid, samenwerking en leiderschap, een rechte rug etc. Dit wordt ondersteund met treffende beelden uit wedstrijden die hij geleid heeft.

Dag van de mkb-accountant 2022

Op donderdag 9 juni 2022 organiseert de beroepsvereniging Novaa voor de vierde keer de Dag van de mkb-accountant in Hotel Theater Figi (Zeist). We kijken er erg naar uit om u weer fysiek te mogen ontvangen.

Op deze dag ontmoeten mkb-accountants en topsprekers elkaar tijdens een programma dat gevuld is met actuele thema’s.

Wij starten de Dag met onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waar wij u ook graag verwelkomen.

PROGRAMMA

OCHTENDPROGRAMMA:

9.45 – 10:30 uur inloop en registratie
10:30 – 12:00 uur ALV onder leiding van de voorzitter van de vereniging Novaa Marco Moling
12:00 – 13:00 uur lunch en inloop deelnemers middagsessie

13:00 uur start middagprogramma onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Wassink

13.00 – 13.10 uur welkomstwoord door de voorzitter Marco Moling

MIDDAGPROGRAMMA:


13:10 – 13:30 uur Eye Security CEO Job Kuijpers
over toenemende dreiging van ransomware/cybercriminaliteit en hoe men hier in het mkb met een paar simpele tips weerbaarder tegen kunnen worden.

13:30 – 14:05 uur Arnout van Kempen, zelfstandig compliance professional, docent en lid van de signaleringsraad en het platform niet-oob kantoren van de NBA. Accountants hebben een grote maatschappelijke rol die veel verder gaat dan het technische werk dat zij doen. De accountant werd vroeger aangeduid als “vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer”. Staat die rol onder druk, of is het juist belangrijker geworden? Arnout behandelt vragen over de rol van de accountant aan de hand van het verhaal van Spider-Man. Welke superkracht heeft de accountant?

14:05 – 14:45 uur Carel Verdiesen AA, zelfstandig gevestigd Accountant, trainer en plaatsvervangend lid van de Accountantskamer
Carel is een bekende in de branche en zal zijn ervaringen uit de Accountantskamer
delen.

14:45 – 14:55 uur Dario Castiglione (VISMA Software)
Over de online kantooromgeving van Visma eAccounting Accountancy.

14.55 – 15.40 uur Pauze

15:40 – 16:20 uur Sylvester Schenk RB, Directeur fiscale zaken Register Belastingadviseurs
Sylvester zal een fiscale interactieve kennisquiz verzorgen.

16:20 – 16:45 uur Martin van Vliet (Exact)
Uitdagingen voor de moderne accountant

16:45 – 17:30 uur Martin van den Kerkhof – scheidsrechter en accountant op het hoogste niveau
Martin van den Kerkhof RA (38) is zowel scheidsrechter in het Betaald Voetbal als partner bij GT Bunck Accountants Belastingadviseurs, een mkb-kantoor met 30 medewerkers. In zijn presentatie gaat Martin in op de vele raakvlakken tussen de arbitrage en de accountancy: integriteit, onafhankelijkheid, samenwerking en leiderschap, een rechte rug etc. Dit wordt ondersteund met treffende beelden uit wedstrijden die hij geleid heeft.

17:30 – 17:35 uur afsluiting door de voorzitter

17:35 – 18:15 uur borrel

U kunt zich hier aanmelden.

De Dag van de mkb-accountants partners 2022