Opinie: The day after. 1 April en de accountantstitel volgens Marco Moling en Guus Ham

Er knalde een onbedaarlijk lachsalvo door de gangen van de Anthony Vivaldistraat. ‘We sturen maandag een brief aan de minister van Financiën met het verzoek om de RA- en AA-titels te schrappen’, zei de directeur van de NBA tijdens het werkoverleg. ‘WTF, meen je dat serieus?!’, vroeg de voorzitter. ‘Hahaha, wat is het maandag?’ ‘O, 1 april!’.

Een goede ‘1 april-grap’ zorgt ervoor dat je achteraf niet begrijpt dat je er zo in bent gestonken. Het schrappen van beide beroepstitels is allesbehalve grappig en onderwerp geweest van een serieus debat. De belangrijkste legitimatie voor de fusie van NIVRA en NOvAA was destijds dat accountants – ongeacht hun titel – steeds meer hetzelfde werk deden.

Het schrappen van de titels en vervangen door een eenduidige aanduiding als ‘accountant’ leek de ultieme consequentie om het versmelten van de beide beroepsgroepen te bekrachtigen. Na uitgebreide consultatierondes zag de toenmalige minister van Financiën daar toch vanaf en stelde een compromis voor: er komt een gemeenschappelijk register maar de titels RA en AA blijven gehandhaafd.

In de jaren na de fusie is de NBA consequent bezig geweest om de verschillen binnen de sector weg te poetsen. In de governance van de beroepsorganisatie zijn alle onderdelen die ervoor moesten zorgen dat de diversiteit binnen het accountantsberoep een geoormerkte stem kreeg – een belangrijke voorwaarde van de politiek om de fusie te steunen – gesloopt. Een breed bestuur met plek voor alle ‘bloedgroepen’ werd vervangen door een klein college waarin ook niet-accountants een stoel kregen. De ledengroepen verdwenen en de eigen ledengroep voor MKB-accountants is er nooit gekomen. Dat de NBA nu grappen maakt over het schrappen van beroepstitels is iets waar wij na het uitbannen van alle pluriformiteit de humor niet van in kunnen zien.

Lees hier de volledige opinie van Marco Moling en Guus Ham, respectievelijk voorzitter en directeur van de Nederlandse organisatie van accountant adviseurs (Novaa).