Dit manifest maakt onderdeel uit van de visie van Novaa op de mkb-accountant.

Het mkb in Nederland
Het midden-­ en kleinbedrijf, het mkb, is de motor van onze economie. Maar liefst 70% van de werknemers in de private sector werkt in het mkb en 99% van het totaal aantal bedrijven in Nederland behoort ertoe. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor ruim 60% van het Bruto Binnenlands Product. Als mkb-­accountants vervullen wij een cruciale rol in dit economisch verkeer. Daarbij treden we op als betrouwbare dienstverleners en krachtige partners die concreet bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het mkb in Nederland.

Rol van de mkb-­accountant
Vroeger lag onze focus vooral op traditionele activiteiten zoals: administratie, belastingaangiften en het opstellen van de jaarrekening voor onze klanten. Die activiteiten worden vandaag de dag steeds meer als vanzelfsprekend beschouwd. Dat is geen bedreiging maar geeft ons juist de kans om ons te onderscheiden door een scala aan – hoogwaardige -­ diensten aan te bieden. Naast de traditionele accountantsactiviteiten verwachten onze klanten dat wij in staat zijn om ook meer strategische lange-­termijn adviezen te geven. Zij doen een beroep op ons verstand van ondernemerschap, onze diepgaande kennis van hun branche en zien ons als sparringpartner voor alles wat met hun bedrijf te maken heeft. De mkb-­accountant is de accountant-­adviseur en daarmee de vertrouwensadviseur voor het mkb.

Toekomstgericht ondernemen
Wij bezitten uitgebreide bedrijfseconomische kennis. Daarmee helpen wij onze klanten om hun kosten te minimaliseren en hun opbrengsten te maximaliseren. Kennis van cijfers en regelgeving, maar ook zekerheidsverschaffing zorgt ervoor dat anderen kunnen en mogen vertrouwen op deze cijfers. Daarnaast bezitten we een schat aan informatie en kennis. Deze vormen de basis van gedegen, creatieve en krachtige adviezen die wij onze klanten graag ter beschikking stellen. Uiteraard blinken we uit in het geven van doorwrocht belasting-­ en bedrijfsadvies. Dit alles staat op een stevig fundament met betrekking tot het duiden van cijfers waarmee we onze klanten én hun financiers een solide basis verschaffen voor cruciale beslissingen ten aanzien van hun bedrijfsvoering. Wij leveren met effectieve communicatie de inspiratie, kennis, oplossingen en gereedschappen om ondernemers succesvol toekomstgericht te begeleiden en te adviseren.

Samen succesvol
Onze ambitie blijkt uit het maatwerk en kennis waarmee we ons onderscheiden van andere aanbieders zoals administratiekantoren en grote accountant firma’s. Ons onderscheidend vermogen is direct zichtbaar in het gedrag dat we vertonen: wij staan naast onze klanten en denken op alle vlakken met hen mee zodat zij zich optimaal kunnen positioneren ten opzichte van al hun stakeholders. Wij voelen ons zeer nauw betrokken bij onze klanten. Onze kennis en vaardigheden zijn continu in ontwikkeling zodat we mkb-­ondernemers steeds beter van dienst kunnen zijn. Ook voor hen is verandering de enige constante! En wij groeien graag met hen mee. We zijn uitstekend in staat om de gedachten en gevoelens van mkb-ondernemers snel en helder te (h)erkennen en hen middels onze excellente communicatie-­ en adviesvaardigheden professioneel en effectief te begeleiden. Dat doen we het liefst vanaf het moment van acquisitie tot aan het graf, een heel ondernemend leven lang. Samen succesvol!

Meerwaarde voor klant en maatschappij
Onze meerwaarde voor klant en maatschappij ligt in het verleggen van onze focus van ex-­post & reactief naar ex-­ante & proactief. Via advies en creativiteit realiseren wij meer rendement en meer succes. We gaan hand in hand aan de kant van de klant. Daarbij draait het om het leggen van blijvende integrale verbindingen tussen de financiën, de onderneming en de ondernemer. Ondernemers zijn mensen met motieven en verlangens, angsten en dromen, wensen, twijfels, vragen en onzekerheden. De mens achter het bedrijf verbinden we duurzaam met de onderneming in al zijn ontwikkelingsfasen. Uiteraard gaat dat samen met structurele integratie van gezond financieel ondernemingsbeleid en kraakheldere duiding.

Hand in hand met Ondernemend Nederland
De mkb-­accountant is een actieve persoonlijkheid die zijn vak op een energieke en inventieve manier uitoefent: ambitieus, betrokken en competent. Hij is in staat om op effectieve wijze de continue stroom aan uitdagingen door de immer veranderende wet-­ en regelgeving en natuurlijk door de altijd veranderende omstandigheden om te zetten in kansen voor zijn klanten. We zijn authentiek, empathisch en volwassen, maken daar waar gewenst gebruik van de nieuwste inzichten en technologie zodat we altijd samen met onze klanten in beweging zijn. We zijn toegewijd aan maar één doel: het bijstaan van de mkb-­ondernemer! Onze rol is die van de gepassioneerde strijdbare adviseur en business partner voor het mkb. Empathisch en slagvaardig aan de kant van de klant: ‘inside’ het succes van de mkb-­ondernemer. Wij helpen onze klanten successen te boeken, zodat we gezamenlijk het pad der vooruitgang kunnen bewandelen. We staan vol overtuiging aan de kant van het mkb in Nederland. Ofwel: hand in hand met Ondernemend Nederland!

Novaa 2018