Uitnodiging ALV vereniging Novaa 6 juni 2024

NBA, Novaa en SRA publiceren hét naslagwerk MKB-accountancy


Begin dit jaar startten de NBA-Commissie MKB, de Novaa en de SRA een overleg om gezamenlijk specifiek beleid te ontwikkelen voor met name de kleinere mkb-accountantspraktijken.

Visie
Beleid start met visie. Op dinsdag 9 mei en dinsdag 20 juni organiseerden wij rondetafels die zoveel waardevolle input opleverden dat besloten is deze informatie te bundelen in een naslagwerk voor iedereen.

Prikkelen
Vijfennegentig pagina’s over ondernemerschap, regeldruk, beroepsprofiel, opleiding en stage, in- en uitstroom uit het beroep en stakeholders bij de mkb-accountancy. Het naslagwerk staat bol van de prikkelende stellingen, bijvoorbeeld over de terugkeer van het middenstandsdiploma – al is het maar voor accountants –, werkdruk en het onderscheidend vermogen van de mkb-accountant.

Daarnaast vind je er juist breed gedragen stellingen, zoals over de waarde van de persoonlijke relaties van de mkb-accountant met zijn of haar omgeving, over het terugdringen van de opstapelende regeldruk of over de certificeringsbevoegdheid van de startbekwame mkb-accountant.

Waarde van de mkb-accountant
Eye opener was onder andere de beperkte kennis bij stakeholders van de diverse accountantsproducten. En vaak blijkt de naam van de accountant of het kantoor voor stakeholders meer waard dan de tekst van de verklaring. Drie citaten van de voorzitters zijn uitgelicht:

Gerdien Vlot: “Je moet studenten perspectief bieden, niet “groenplukken”.

Marco Moling: “Je moet ook goed kijken naar de werkomgeving van de student”.

Diana Clement: “We hebben het hier over het mooiste beroep van de wereld”.

En dan was er natuurlijk nog de diamant van Verdiesen. Wie kent hem niet?

Brede input
De drie organisaties willen met het uitbrengen van dit naslagwerk alle deelnemers en betrokkenen bij de ronde tafels hartelijk bedanken. Naast de tafelgasten uit het beroep, onderwijs en stakeholders, was er brede belangstelling met vertegenwoordiging van onder meer de Expertgroep  Herijking beroepsprofiel en opleidingen accountancy (Margreeth Kloppenburg), het NBA-bestuur (Kris Douma), ONL (Hans Biesheuvel), serviceorganisaties, Young Profs, onderwijs, banken en andere stakeholders. De input zal uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke position paper voor de besturen van NBA, Novaa en SRA.

Lees hier het naslagwerk.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met:

Drs. Marco Moling AA RA RB (voorzitter), e-mail: marco@accountax.nl

Guus Ham (directeur), e-mail: g.ham@novaa.nu

Presentaties Dag van de mkb-accountant 2023

Heeft u de Dag van de mkb-accountant dit jaar gemist of wilt u de presentaties nog een keer rustig terugkijken?

Presentatie Max van der Doelen (Hyarchis)

Presentatie Ferdy van Beest

Presentatie Peter Potter (Informer)

Presentatie Sylvester Schenk

Presentatie Theo Gommer

Presentatie Wilco Kraaij (Exact)

Presentatie Leen Zevenbergen –> Zie onderstaande instructie:

Downloaden presentatie
Alle gasten kunnen de komende vier weken via deze link een kopie van de presentatie van Leen downloaden. Nadien is dit niet meer mogelijk en worden de deelnemers de website naar de opdrachtgever verwezen. Je kunt de link en het daarbij behorende wachtwoord opnemen in een (dank) e-mail aan de deelnemers en/of ergens op jullie website plaatsen. Het bijbehorende wachtwoord is NOVAA080623.

De deelnemers moeten eerst een aantal velden invullen en de presentatie selecteren die ze willen downloaden. Daarna start de download (bijna) automatisch (afhankelijk van de browser die ze gebruiken).

de Dag van de mkb-accountant 2023